Norsk Barnevernkongress 2014

Ble avholdt 17. til 19 september 2014

Oslo kongressenter, Folkets Hus


Programmet var slik :

http://www.barnevernsambandet.no/program-for-norsk-barnevernkongress-2014/

Aktivitet og mestring i møte med barn og ungdom (B 2)

Min event :

«Det må ta den tid det trenger, ikke sant?

Om neuroaffektiv tilknytningsteori, kreativitet og miljøterapi»
Med kunstens sprengkraft

som katalysator

påsatt følelsesintelligente briller som leser helheten, fanger opp impulsene, smører, og infiltrer den følsomme hjernen, beveger sansene, og knytter allianser gjennom.

Intersubjektiv kunstanalog relatering


Motivert av :

den vitale,

den medskapende,

og kaos-navigerende,

men gode nok sosialarbeider

i det potensielle rommet.


Man kan ikke gi mer enn man har, men allikevel lære av kunsten.
HER ER TO VIDEOER LAGET TIL KONGRESSEN PÅ MIN UTUBE SIDE


NB: TRYKK PÅ DENNE LINKEN                                            INTENSITET OG LIDENSKAP


 
 

Windows of opportunity

1.Forskjellige funksjoner utvikles på forskjellige tidspunkter avhengig av hvilket område av hjernen som har et «åpent vindu».

2.Det betyr ikke at vinduet lukkes igjen på et bestemt tidspunkt (alder). Det betyr derimot at læringen da krever en betydelig større målrettet innsats.

3.De grunnleggende strukturer utvikles i de siste tre måneder av svangerskapet og inntil omkring halvannet til to års alderen

4.Etter dette kreves det en meget målrettet og presis innsats for å stimulere de basale emosjonelle strukturer

5.Psykiske tilstander reflekteres igjennom såkalte NÅVÆRENDE ØYEBLIKK

6.DE NÅVÆRENDE ØYEBLIKK etableres gjennom en synkroniseringsprosess mellom to nervesystemer

7.I terapiprosessen har terapeuten et ASYMMETRISK ansvar, som betyr å ha ansvaret for å kunne AVSTEMME seg med sin klients NÆRMESTE UTVIKLINGSSONE

8.Tilknytningsrelasjoner fremmer utviklingen av hjernens selvregulerende mekanismer, dersom individet inngår i samspill med den andre for å styrke sine selvregulerende ferdigheter. Kun da vil det selvregulerende potensiale utvikle seg.

9.Gjennom en hierarkisk integrasjon blir hver mental organisering koordinert med tidligere organiseringsnivåer. Reorganisering oppstår når man beveger seg fram i sin utvikling.

10.Det handler om

a.Å FINNE

b.Å UTVIKLE

c.Å INTEGRERE

Iboende

SANSEMESSIGE

FØLELSESMESSIGE    Ressurser

MENTALISERENDE

Som foregår i den nærmeste utviklingssone for personlighetsutviklingen

11. Lærings-og forandringsprosessene foregår i de nåværende øyeblikk hvor behandler og klient synkroniserer hverandre gjennom fine relasjonelle samspilssekvenser.

  1. 12.Det betyr ikke at vi har et kart som kan vise veien til de ”windows of opportunity”, hvor det er en interaksjonsprosess som kan utfoldes i det terapeutiske rom!   Neuroaffektiv metodikk blir som en veiviser som skal skape orden i de mange hensiktsmessige metoder som finnes! Vi skal bli i stand til å orientere oss i forhold til disse metoder : ”What works for whom ?”


  1. 13.SELVREGULERING  handler om :

a.Tilpasning

b. Omdannelsei overflatestrukturen

c.Forandring


14    SELVORGANISERING betyr derimot dyptgående

     strukturelle forandringer, hvor nye former oppstår

     spontant.

15    Selvorganiserende systemer utvikler seg hierarkisk,    

        fordi de gradvis beveger seg fra en utviklingssone til

        den neste.

16    Selvorganiserende systemer utvikler seg gjennom

     sammenkobling med andre systemer ut fra løpende

     feedback.